İllər gedər, sənət qalar,

Yurd FM

– dəyərlər yaşadar.