İllər gedər, Sənət qalar,

Yurd FM

– Dəyərlər yaşadar.